button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uz doto brīdi tiek īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”, kas tika atbalstīts „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. kārtas konkursā.


Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus Sakstagala pagasta folklorai kopas “Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un iedzīvotāju iniciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

 


Projekta attiecināmās izmaksas ir 5000 EUR, no kuriem 4500 EUR publiskais finansējums, savukārt 500 EUR Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.


Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2017. gada 31. decembrim.


Projekta ietvaros plānots:
1. iegādāties pilnus tautu tērpu komplektus;
2. jauns karogs.


Tautas tērpu iegāde un karogs folkloras kopai “Kolnasāta” Sakstagala pagastā veicinās iedzīvotāju iniciatīvu attīstību, veicinās kultūras mantojuma saglabāšanu, daudzveidību, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā.

 

Madara Broliša
Sakstagala pagasta f.k. „Kolnasāta” vadītāja, tel. 28357535, madara.brolisa@inbox.lv

 

RezeknesP Saistībā ar izsludināto LEADER uzņēmējdarbības projektu konkursu (22.02.2019.-22.03.2019.) Rēzeknes rajona kopienu… https://t.co/oydsagNrhn
RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī… https://t.co/rOdvExxRoc