button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram” (Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/12).

 

Projekta īstenošanā Pušas pagasta bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram paredzēts iegādāties galda futbolu, galda tenisu, galda hokeju un biljardu (katru pa 1 gab.).

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 2254,55, no kurām publiskais finansējums ir EUR 2029,09. Līdzfinansējumu EUR 225,46 nodrošinās pašvaldība.

 

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 3. jūlijā. Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 31. decembrim.

 

Mārīte Šadurska,
Pušas tautas nama vadītāja

RezeknesP Rēzeknes rajona kopienu partnerība sveic Latvijas valsts simtgadē! https://t.co/l5l7AIYoEI
RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc