button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

2017. gada 20.jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības (Nr. 2017/AL15/2/19.22.02/25) „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram”. Projekts tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir radoši attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, iegādājoties aprīkojumu LEGO robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai Ilzeskalna pagasta jauniešu centrā.

 

Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas viens no stratēģiskajiem mērķiem ir veidot radošu un izglītotu cilvēku, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Jauniešu centrs „Iļžukolna Jaunatne” tika izveidots pēc jauniešu iniciatīvas, jo Ilzeskalna pagastā ir 150 bērnu un jauniešu vecumā no 7 – 25 gadiem, kas sastāda 20% no kopējā iedzīvotāju skaita. Jauniešu centra prioritāte ir jauniešu komunikācija, integrācija sabiedrībā un neformālās izglītības iespējas. Ilzeskalna pagasta jaunieši ir aktīvi, piedalās dažādos pasākumos, projektos, konkursos, sacensībās. Jauniešu centrā bērni un jaunieši var lietderīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties sporta pulciņa nodarbībās, dziedot vokālajā ansamblī. Konsultējoties ar jauniešiem tika nolemts centra darbībā ieviest jauninājumu tehniskās jaunrades jomā. Projekta īstenošanā tiks iegādāts aprīkojums LEGO robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai jauniešu centrā. Ilzeskalna pagastā LEGO robotikai ir inovatīvs raksturs, jo tādas nodarbības iepriekš nav bijušas pieejamas. Jauniešu centrā tehniskās jaunrades jomu varēs apgūt ne tikai pagasta jaunieši, bet arī interesenti no citiem pagastiem.

 

Projekta kopējais budžets ir 3359,67 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3023,70 EUR, līdzfinansējums – 335,97 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika periodā līdz 2018.gada 20.septembrim.

 

Projekta vadītāja Velga Lāce (26670347, laaciitee7@inbox.lv)