• Autumn3

 

 

button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

 

kontakti

 

2017. gada aprīlī tika atbalstīts Sarkaņu Romas katoļu draudzes projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis nodrošināt Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi Ieņemtās Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

 


Pašreizējā mūra baznīca celta 1897. gadā. Tā ir vienkāršas četrstūrainas formas laukakmeņu celtne. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīcas altārī atrodas otrā ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde, kas ir saglabāta kopš 17.gs. arī tā ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Glezna restaurēta 2013.gadā.


Sarkaņi ir viena no izcilākajām un vecākajām Dievmātes kulta vietām (svētvietām) Latvijā un ir svētceļojumu mērķis. Šeit ierodas svētceļnieki no Latvijas un ārzemēm. Nozīmīgākie svētki baznīcā ir Vasarsvētki.


Projekta “Sarkaņu Romas katoļu baznīcas iekštelpu atjaunošana” ietvaros tiks veikts baznīcas iekštelpu remonts. Remontdarbi tiks uzsākti jūnijā. Tos veiks SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”.


Projekta kopējā summa ir EUR 30 468,50 (ar PVN). Attiecināmās izmaksas EUR 30 000,00, neattiecināmās izmaksas – EUR 468,50. atbalsta intensitāte ir 90 %, līdz ar to publiskais finansējums ir 27 000.00 EUR. pašu finansējums 3468.50. līdzfinansējuma daļas segšanai tiks lūgts atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībai projektu konkursā līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai.

 

Prāvests Andris Jonāns

 

 

RezeknesP Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši ar produktīvu darbu konferencē noslēdza projekta “Izzini, atklāj un izveido!” īs… https://t.co/VZwIeMzSMc
RezeknesP Aicinām Rēzeknes un Viļānu novada jauniešus un interesentus piedalīties projekta noslēguma konferencē “Kā būt sabie… https://t.co/eIsJiQksuE