• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17.janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22.februārim (iepriekš bija paredzēts 8.februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

 

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas un novēlam veiksmi pretendentiem projektu izstrādes gaitā!

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana - no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 22.februārim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (Stratēģija) mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” (M1) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Stratēģijas M1 Rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”:

 

Rīcības atbalsta apmērs: 122 018,03 €.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000  €.


Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Lasīt tālāk ...

Februāra sākumā notika jauniešu deju kolektīva “Austra” organizētais Meteņdienas sadancis ar sadraudzības kolektīviem.


Visas paražas liecina, ka Metenis visticamāk bijis Jauna gada sākums. Šajā dienā liela uzmanība veltīta dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. “Austra” ar citiem deju kolektīviem un viesiem pavadīja šo dienu sportiskās sacensībās.

Lasīt tālāk ...

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Viļānu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) sniegto finansējumu sekmīgi īsteno projektu “Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana”, kas tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.


Projekta ietvaros tika veikta ēkas, “Mežniecība”, kas atrodas Viļānu pagasta Teveņānos, vienkāršota atjaunošana un iekšējo inženiertīklu izbūve: jumta seguma un veco koka logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas, elektrības sistēmas sakārtošana, telpu remonts. Kopējās projekta izmaksas veido EUR 77 324,71 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 44 087,79.

Lasīt tālāk ...

Lai popularizētu vienu no aktīvās un veselīgās atpūtas veidiem – pēršanos tvaika pirtī un sildīšanos kubulā, Rēzeknes novada Griškānu pagastā biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ELFLA LEADER projektu konkursa ietvaros realizēts projekts “Pirts nomas pakalpojumu izveide” (Nr. 17-01-AL15-A019.2103-000009). Mobilās iespējas mūsdienās kļūst arvien populārākas un tautā iecienītākas, un jau šobrīd daļēji tiek piedāvāts atpūtai paredzēts pakalpojums: pārvietojamā pirts, pārvietojamais kubuls, kā arī lielāka telts pasākumiem, kuru iespējams sadalīt vairākās daļās.

Lasīt tālāk ...

Palicis nedaudz vairāk kā mēnesis līdz Viļānu pilsētas 90. jubilejai. Tāpēc Viļānu kultūras namā notiek cītīga gatavošanās projekta pasākumam „Kur bitis, tī mads”, kas top ar Latvijas Lauku attīstības programmas atbalstu un būs kā viļāniešu sveiciens Latvijai simtgadē.


Kultūras nams ir iegādājies projektā paredzētos instrumentus – vijoli (SIA „Rīgas Senās mūzikas centrs”) un kompakto 5 dūru cītaru (biedrība „Skaņumāja”). Kapelu „Biteites” un „Bumburneicys” dalībnieki atzīst, ka instrumenti ir skanīgi un parocīgi. Arī deju kopas „Kūmys” dejotāji priecājas par uzšūtajiem tērpiem. Deju kopas vadītājs Ilmārs Dreļs saka – par tērpu pareizumu grūti spriest, jo pat lielākie tērpu pazinēji strīdās savā starpā par tērpu niansēm, par to, kas ir pareizi vai nepareizi. Ideāli būtu, ja katrai dejotājai būtu savs tērps, ko viņa ir apdarinājusi savām rokām, ar ne tik lielu atkāpi no Viļānu tērpa.

Lasīt tālāk ...

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo